Naar Voorlichting studiefinanciering

Interactieve lespakketten studiefinanciering 2019-2020

DUO heeft interactieve lespakketten ontwikkeld voor eindexamenleerlingen havo en vwo.

De lespakketten geven inzicht in de studiefinanciering voor het hoger onderwijs voor scholen in Nederland en in het Caribisch gebied. De student leert hoe studiefinanciering is opgebouwd en op welke manier hij deze kan aanvragen.

De lespakketten voor het schooljaar 2020-2021 zijn begin december beschikbaar.

Downloads

Het lespakket bestaat uit een PowerPointpresentatie, een docentenhandleiding en een werkblad voor de studenten. Download het lespakket:

Lespakket voor onderwijs in Nederland

Lespakket voor onderwijs in het Caribisch gebied

Kan het beter? Laat het ons weten!

Hebt u op- of aanmerkingen op het lespakket?
Laat het ons weten via lespakketvo@duo.nl, dan kunnen we samen het pakket verbeteren.