Voorlichting studiefinanciering

Begeleidt u aankomende mbo- of ho-studenten? Op deze pagina vindt u informatie en documentatie over studiefinanciering.

Kijk op "DUO particulier" voor aanvullende informatie.

Algemeen

In het overzicht Financiële regelingen DUO treft u alle regelingen aan die DUO momenteel uitvoert.

Gaan studeren en voorlichtingsmateriaal

In het Stappenplan aanvragen staat kort beschreven wat de student moet regelen bij het voor de eerste keer aanvragen van studiefinanciering. U kunt deze printen en meegeven. Op het particuliere deel van de site staat uitgebreide informatie.
Stappenplan aanvragen SF-MBO (69Kb, pdf) (pdf 64kb)
Stappenplan aanvragen SF-HO (65Kb, pdf) (pdf 65kb)
 

Het onderstaande filmpje geeft uitleg over een studiekeuze voor het hoger onderwijs, het aanmelden en het aanvragen van studiefinanciering.
Filmpje: Studiekeuze - Studeren? Wat moet je doen! 

Studeren in het buitenland

Voor een (tijdelijke) studie of stage in het buitenland gelden andere regels. Voor de stage is bijvoorbeeld een verklaring van de onderwijsinstelling nodig. In de checklists Stage in het buitenland en Studeren in het buitenland staat kort beschreven wat de student moet regelen als hij voor zijn opleiding naar het buitenland gaat. U kunt de checklists printen en meegeven aan de student.

Inkomen ouders buiten beschouwing laten

Soms weigeren ouders bij te dragen aan de studie van hun kind. In bijzondere situaties kan de student een verzoek doen om hun inkomen niet mee te laten tellen in de berekening van de aanvullende beurs. De situaties staan beschreven in de toelichting van het aanvraagformulier. Vaak is hierbij hulp nodig van een decaan of begeleider op de instelling.
Wij raden u aan om het formulier samen met de student in te vullen en hem te wijzen op de benodigde bewijsstukken. Heeft u vragen over het invullen van dit formulier of wilt u advies? Dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met 050 599 83 43. Meer informatie en de formulieren vindt u op "DUO particulier".