Brexit en de gevolgen voor Britse studenten in Nederland

De Brexit is in aantocht. Wat de gevolgen zijn voor Britse studenten zal afhangen van een ‘deal’- of ‘no-deal’-scenario. Op dit moment is alleen bekend wat de gevolgen zijn bij een no-deal.

De Brexit kan grote gevolgen hebben voor Britse studenten die wel een inschrijving hebben in het hoger onderwijs in Nederland, maar geen gemeentelijke inschrijving (geen BRP-relatie en/of geen verblijfstitel bekend). U kunt uw studenten hierover informeren en ze attenderen op het belang van een tijdige registratie bij de gemeente. De studenten waar het om gaat, kunt u selecteren uit het Registratieoverzicht BRON. U kunt een registratieoverzicht aanvragen in Mijn DUO.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over de gevolgen van de Brexit voor ho-instellingen staat op de rijksoverheid.