Diploma’s particulier onderwijs in Diplomaregister

Vanaf 1 januari 2018 worden óók de behaalde diploma’s van studenten in het particulier onderwijs opgenomen in het Diplomaregister van DUO. De diploma’s moeten zijn aangeleverd aan BRON en goedgekeurd teruggekoppeld worden aan de instelling. Dit geldt voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Digitaal uitreksel

Hiermee bevat het Diplomaregister de gegevens van alle diploma’s van door het ministerie van OCW erkend onderwijs. Studenten die in Nederland een diploma hebben behaald, hebben de mogelijkheid om een uittreksel van het behaalde diploma te downloaden. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van een diploma.

Stapsgewijs

De aansluiting van het particulier onderwijs op het Diplomaregister van DUO gebeurt stapsgewijs. Hierdoor zijn niet alle behaalde diploma’s direct zichtbaar vanaf 1 januari.