Naar Nieuwsoverzicht

50% korting op wettelijk collegegeld in 2021-2022

Iedereen die in studiejaar 2021-2022 in Nederland aan een bekostigde opleiding studeert, krijgt korting op het collegegeld, cursusgeld of lesgeld. De Eerste Kamer moet hier nog wel mee akkoord gaan.

Update: 28 mei 2021

De maatregel is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs Link opent externe pagina .

Bedragen


Te betalen bedrag na korting
Alle eerstejaars studenten € 542,-
Tweedejaars studenten lerarenopleiding € 542,-
Overige studenten € 1.084,-
Studenten die instellingscollegegeld betalen Tarief onderwijsinstelling min € 1.084,-

DUO past op 25 mei alvast de toekenningen aan voor alle studenten die meer collegegeldkrediet of levenlanglerenkrediet hebben aangevraagd dan bovengenoemde bedragen. Dit geldt ook voor studenten in het niet-bekostigde onderwijs en studenten in het buitenland.

Mailing naar studenten

Studenten die meer collegegeldkrediet of levenlanglerenkrediet hebben aangevraagd dan het bedrag dat ze na de korting moeten betalen, krijgen op 25 mei een mailing van DUO. Hierin wordt uitgelegd waarom het eerder toegekende krediet nu wordt verlaagd.

Rectificatie mailing

De korting geldt alleen voor bekostigde opleidingen in Nederland. Dit stond niet in onze mailing van 25 mei. Studenten die buiten Nederland studeren of een particuliere opleiding in Nederland doen, hebben daarom op 27 mei een rectificatie ontvangen.

Bewijs hoogte collegegeld

Studenten die meer moeten betalen dan het nieuwe wettelijke collegegeld, kunnen nog wel steeds een hoger collegegeldkrediet of levenlanglerenkrediet krijgen. Daarvoor moeten ze een bewijs sturen.

Veel studenten hebben al collegegeldkrediet of levenlanglerenkrediet aangevraagd voor het lopende studiejaar, maar hoeven in het nieuwe studiejaar minder collegegeld te betalen. Daarom krijgen circa 22.000 studenten een verzoek om aan te tonen hoeveel collegegeld ze in het nieuwe studiejaar moeten betalen. In de mailing van 25 mei adviseert DUO om dat bewijsstuk in te sturen nadat de (her)inschrijving is geregeld. Hoeft de student niet meer te betalen dan het wettelijk collegegeld? Of wil hij niet meer ontvangen? Dan hoeft de student geen bewijsstuk in te sturen.

Een overzicht van veelgestelde vragen Link opent externe pagina over het collegegeld vindt u op nponderwijs.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee