Naar Bekostiging en subsidies

Experiment Educatieve module

In het experiment Educatieve module worden studenten met een afgeronde bachelor zónder educatieve minor, docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-tl. Het experiment educatieve module bestaat uit twee fasen. De eerste fase duurde van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019 en de tweede fase duurt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022.

Hoe het werkt

De universiteit vertelt de student die de module wil volgen dat hij zich opnieuw moet aanmelden bij de bacheloropleiding, met de erkende opleidingscode (voorheen ISAT-code) voor de educatieve module. Zodra hij zijn bachelordiploma heeft, schrijft de universiteit de student in en krijgt hij een inschrijvingsvolgnummer. In januari 2022 verstuurt DUO een excel-bestand, hier vult de universiteit de inschrijvingsvolgnummers van de studenten in. Het bestand moet u uiterlijk 31 maart 2022 per e-mail zenden naar gegevens.indienen@duo.nl.

Voorwaarden

  • De student moet al in het bezit zijn van een verwant bachelordiploma.
  • De student schrijft zich in bij de bacheloropleiding waar de educatieve module toe behoort.
  • Er moet sprake zijn van een verwante vooropleiding. Dit betekent dat de vooropleiding en de huidige opleiding beide opgenomen moeten zijn in de verwantschapstabel.
  • De opleiding moet opgenomen zijn in de verwantschapstabel. In de verwantschapstabel worden doctoraalopleidingen opgenomen waarvan de examencommissie in voorkomende gevallen heeft geoordeeld dat deze gelijkwaardig zijn aan een in deze tabel vermelde wo bachelor.
  • De student moet ingeschreven worden, waarbij het veld “eerste inschrijving” op “nee” moet staan.
  • Het door DUO geleverde excelbestand moet uiterlijk 31 maart 2022 ingediend zijn.
  • Er is per student eenmalig aanspraak op de bijdrage.

Pilot flexibilisering

Het experiment Educatieve module maakt onderdeel uit van de pilot flexibilisering Link opent externe pagina . Het doel is de opleidingen beter te laten aansluiten bij de behoeften van de deeltijdstudent.

Bekijk ook Werken in het onderwijs Link opent externe pagina , brief aan de 2e kamer van 8 januari 2016.

Bijdrage

DUO controleert de door de universiteit geleverde gegevens (o.a. of de student met goed gevolg een bacheloropleiding heeft afgerond als bedoeld in de Regeling of een doctoraalopleiding; of de student daadwerkelijk is ingeschreven bij een bacheloropleiding als bedoeld in de Regeling) en geeft de gegevens na controle door aan het kerndepartement. OCW meldt de universiteit vervolgens jaarlijks bij de tweede Rijksbijdragebrief voor hoeveel studenten in dat bekostigingsjaar een bijdrage zal worden verstrekt.

Verantwoording

De verantwoording over de inzet van dit deel van de rijksbijdrage geschiedt op reguliere wijze via de jaarrekening en het jaarverslag conform de Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs.

Regelgeving

De (voor)opleidingen van het experiment Educatieve module vindt u in de Regeling verwantschapstabel educatieve minor. Link opent externe pagina

Meer informatie over de pilot flexibilisering vindt u in het  Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee