Naar Bekostiging en subsidies

Experiment Educatieve module

In het experiment Educatieve module worden studenten met een afgeronde bachelor zónder educatieve minor, docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-tl. Het experiment educatieve module bestond uit 2 fasen:

  • de 1e fase duurde van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019 
  • de 2e fase duurde van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022.

De 2e fase van het experiment Educatieve module is verlengd. Dezelfde voorwaarden blijven gelden tot de wet in gaat.

Hoe het werkt

De universiteit informeert de student die zich opnieuw moet aanmelden bij de bacheloropleiding met de erkende opleidingscode (voorheen ISAT-code) voor de educatieve module. Wanneer de student het bachelordiploma heeft, schrijft de universiteit de student in en krijgt de student een inschrijvingsvolgnummer. 

In januari 2023 krijgt de instelling van DUO het verzoek om de inschrijvingsvolgnummers van aangemelde studenten aan te leveren. Alleen voor studenten die ingeschreven zijn in de periode 2-3-2022 tot en met 1-3-2023 kan de universiteit de bijdrage voor 2023 aanvragen. 

DUO moet de gegevens uiterlijk 31 maart 2023 per e-mail ontvangen via: gegevens.indienen@duo.nl.

Voorwaarden

  • De student staat ingeschreven in de periode 2 maart 2022 tot en met 1 maart 2023
  • De student moet al in het bezit zijn van een verwant bachelor diploma.
  • De student schrijft zich in bij de bacheloropleiding van de educatieve module.
  • De student heeft een verwante vooropleiding gevolgd. Dit betekent dat de vooropleiding en de huidige opleiding beide opgenomen moeten zijn in de verwantschapstabel.
  • De behaalde doctorale graden die de examencommissie heeft beoordeeld als gelijkwaardig aan een wo bachelor in de verwantschapstabel, staat gelijk aan een verwant bachelordiploma in dit experiment. De instelling levert hiervoor een verklaring van de examencommissie aan. 
  • Bij inschrijving van de student, moet in het veld met de vraag ‘eerste inschrijving’: ‘nee’ worden ingevuld. 
  • Het door DUO geleverde Excel bestand moet uiterlijk 31 maart 2023 ingediend zijn.
  • De student komt maximaal 1 keer in aanmerking voor de bijdrage. 

Bekostiging

DUO controleert de aangeleverde gegevens. Bijvoorbeeld of de student succesvol een bachelor- of doctoraalopleiding heeft afgerond. En, of de student ook echt staat ingeschreven bij een juiste bacheloropleiding. DUO controleert de gegevens en stuurt ze daarna door naar OCW. OCW informeert de universiteit ieder jaar bij de tweede Rijksbijdragebrief hoeveel bekostiging zij ontvangt. 

Verantwoording

De verantwoording over het gebruik van de bijdragen gebeurt op de reguliere manier via de jaarrekening en het jaarverslag.

Meer informatie

Pilot flexibilisering 

Het experiment Educatieve module is onderdeel van de pilot flexibilisering . Het doel is om opleidingen beter te laten aansluiten bij de behoeften van de deeltijdstudent.

De (voor)opleidingen van het experiment Educatieve module vindt u in de Regeling verwantschapstabel educatieve minor. Link opent externe pagina

Meer informatie over de pilot flexibilisering vindt u in het  Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs Link opent externe pagina .

Verlenging experiment

De minister heeft een voorstel ingediend om Educatieve module vast te leggen in de wet. De nieuwe wet moet ingaan op 1 september 2023.

Lees meer over de verlenging van het experiment Educatieve module Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee