Experiment Educatieve module

In het experiment Educatieve module worden studenten met een afgeronde bachelor zónder educatieve minor, docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Het experiment loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019. 12 universiteiten hebben zich hiervoor aangemeld.

Werken in het onderwijs, brief aan 2e kamer van 8 januari 2016.

Hoe het werkt

De universiteit vertelt de student die de module wil volgen dat hij zich opnieuw moet aanmelden bij de bacheloropleiding, met de ISAT-code voor de educatieve module. Zodra hij zijn bachelor heeft, schrijft de universiteit de student in en krijgt hij een inschrijvingsvolgnummer. De universiteit zet de indicatie ‘1e inschrijving/indicatie bekostiging’ op ‘nee’.

Besluit experimenten hoger onderwijs, staatsblad 2016, 145.

Wat moet u doen?

  1. De inschrijvingen van 2 maart 2018 tot en met 1 maart 2019 levert u uiterlijk op 31 maart 2019 aan. Het format krijgt u van DUO.
  2. Vul het format in en mail het naar ico@duo.nl.

Pilot flexibilisering

Het experiment Educatieve minor maakt onderdeel uit van de pilot flexibilisering. Het doel is de opleidingen beter te laten aansluiten bij de behoeften van de deeltijdstudent.

Vaste bijdrage

De universiteit krijgt een vaste bijdrage voor de studenten. Het maakt niet uit of de student het certificaat wel of niet behaalt. De besteding van de bijdrage verantwoordt u via het reguliere jaarverslag of de jaarrekening.