Naar Diploma's

Diplomaregister raadplegen

In het diplomaregister staan gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften van door het ministerie van OCW erkend onderwijs. Voor vo zijn ook de vakken en cijfers beschikbaar.

Na aanlevering door de onderwijsinstelling zijn de gegevens direct zichtbaar in het diplomaregister. Vo- en mbo-instellingen moeten de gegevens binnen 14 dagen na de uitslagdatum aanleveren. Ho-instellingen hebben uiterlijk 8 weken de tijd.

De gegevens in het diplomaregister vervangen het papieren diploma niet. U moet nog steeds papieren diploma’s uitreiken.

Onderwijssoorten en jaargangen

De volgende onderwijssoorten en jaargangen zijn opgenomen in het diplomaregister:


* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
Onderwijssoorten Aan een bekostigde instelling vanaf Aan een particuliere instelling vanaf
Wetenschappelijk onderwijs 1996 * 2018
Hoger beroepsonderwijs 1996 2018
Middelbaar beroepsonderwijs 2007 2012
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2007 2012
Voortgezet onderwijs 2006 2012
Voortgezet onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Nederlands als 2e taal staatsexamen 2011 nvt
Inburgeringsexamen 2007 nvt

Beperkte toegang

Erkende onderwijsinstellingen kunnen het diplomaregister gebruiken voor de aanmeldings- en selectieprocedure. U kunt bijvoorbeeld controleren of de student voldoet aan de vooropleidingseisen.

Inloggen

Om in te loggen op het diplomaregister in Mijn DUO hebt u een inlognaam, wachtwoord en token nodig.

Digitaal uittreksel

Krijgt u van de student een digitaal uittreksel uit het diplomaregister toegestuurd? Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is een officieel document dat wordt uitgegeven door DUO. Het is een geldig bewijsstuk van een behaald diploma. Controleer altijd of het digitale uittreksel geldig is.

Promotiemateriaal

DUO heeft promotiemateriaal voor het diplomaregister dat u kunt verspreiden onder uw geslaagden. Hieronder kunt u het promotiemateriaal downloaden.

Contact

Vragen? Neem contact op met de Helpdesk diplomaregister: +31 50 599 77 78 of diplomaregister@duo.nl.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee