Diplomaregister voor instellingen

In het diplomaregister kunt u de diplomagegevens inzien van een student.

Welke gegevens

Het diplomaregister is een beveiligde applicatie met gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften. Van diploma’s en certificaten in het voortgezet onderwijs zijn ook de vakken en cijfers beschikbaar. Het gaat om door het ministerie van OCW erkend onderwijs.

Een dag na aanlevering door de onderwijsinstelling zijn de gegevens zichtbaar in het diplomaregister. Vo- en mbo-instellingen moeten de gegevens binnen 14 dagen na de uitslagdatum aanleveren. Het hoger onderwijs heeft uiterlijk 8 weken de tijd.

De gegevens in het diplomaregister vervangen het papieren diploma niet. U moet nog steeds papieren diploma’s uitreiken.

Beperkte toegang

Erkende onderwijsinstellingen kunnen het diplomaregister gebruiken voor de aanmeldings- en selectieprocedure. Met zijn bsn kunt u controleren of de student voldoet aan de vooropleidingseisen. Welke gegevens u kunt inzien, is afhankelijk van de onderwijssoort die uw onderwijsinstelling verzorgt. Vraag de beheerder van Mijn DUO op uw school naar toegang tot het diplomaregister.

Digitaal uittreksel

Krijgt u van de student een digitaal uittreksel uit het diplomaregister toegestuurd? Een geldig digitaal uittreksel uit het diplomaregister is een officieel document dat wordt uitgegeven door DUO. Het is een geldig bewijsstuk van een behaald diploma. Controleer altijd of het digitale uittreksel geldig is. Een door de diplomahouder geprinte versie is niet rechtsgeldig.

Promotiemateriaal

DUO heeft promotiemateriaal voor het diplomaregister, dat u bijvoorbeeld kunt meegeven aan uw geslaagden. Hieronder kunt u het promotiemateriaal downloaden. U kunt de flyers en posters ook bestellen bij de helpdesk.

Contact

Vragen? Neem contact op met de Helpdesk Diplomaregister: +31 50 599 77 78 of diplomaregister@duo.nl.