Conrad van Pruijssen

Ik ben Conrad van Pruijssen, bouwjaar 1971 en al jaren begaan met opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en mensen. Ik ben oprichter, bestuurder en voorzitter van de ondernemende school Magisterium (een school in oprichting).

werken bij duo

100 IEC’s

Jaren geleden las ik het rapport ‘Een IKC dat staat als een huis!’ en dit sprak mij heel erg aan. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als je de vragen uit het boek van ‘Operation Education’ zou beantwoorden en combineren met een IKC. Toen is het idee geboren voor IEC Magisterium, wat staat voor Integraal Educatief Centrum (IEC), een school voor kinderen van 2 tot 20. Waar kinderen de tijd, ruimte en aandacht krijgen om te groeien en te bloeien. Een school met een doorlopende leerlijnen, zowel didactisch als pedagogisch. Een school die naast de normale kerndoelen er ook een curriculum heeft voor de ontwikkeling als mens en gemeenschapsvorming. We hebben met onze initiatiefgroep als doel om 100 Magisterium IEC’s op te richten. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijke onderbouwing over wat wel en niet werkt binnen het onderwijs en de ontwikkeling van de mens. Doordat we onze IEC’s anders hebben opgezet, de organisatie anders hebben ingericht en de processen erg efficiënt hebben vormgegeven. Is er zowel voor de kinderen als de leerkrachten veel meer ruimte en is de leerkracht weer de professional die kinderen ondersteunt bij hun leer- en ontwikkelbehoefte.

Pilot

We zijn al meer dan 2 jaar intensief bezig met de voorbereidingen, zorgvuldigheid staat voorop. De nieuwe wetgeving komt op een goed moment voor ons, omdat deze het voor ons gemakkelijker maakt om scholen op te richten. We gaan dit jaar al beginnen met een onbekostigde pilotschool, zodat we in 2022 met een aantal bekostigde scholen kunnen starten. We werken daarbij nauw samen met initiatiefnemers, zodat een groep van ouders, leerkrachten en ondernemers de oprichting van de school dragen. Onder oprichten verstaan wij het bouwen van een gemeenschap waar de binnen- en buitenwereld met elkaar verbonden worden. Wij als Magisterium bereiden de kinderen voor op een snel veranderende toekomst. Initiatief, ondernemen en creativiteit vinden we daarbij erg belangrijk. Bedrijven zitten te springen om mensen met deze competenties en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.  

De wet, de overheid, het NIVOZ en vele onderwijsonderzoekers geven aan dat doorlopende leerlijnen belangrijk zijn, dat een keuzemoment in groep 8 slecht is en dat kinderen veel meer invulling moeten kunnen geven aan hun eigen leerweg. Wij lossen dit op binnen ons schoolconcept. Maar nog niet opgelost zijn zaken als geldstromen, stichtingseisen en organisatievormen. 

Blij met OCW

We zijn super blij met de mensen van OCW die hebben gewerkt aan de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Zij hebben echt een onderwijshart en proberen in het roerige politieke landschap een stabiele lange-termijnkoers neer te zetten. Ik hoop dat zij verder gaan op de ingeslagen weg, dat zij ook gaan zorgen voor wetgeving om IEC’s van 2 tot 20 mogelijk te maken.

Onderwijsvoucher

Mijn grootste wens zou een onderwijsvoucher voor ouders zijn. Zodat ouders zelf kunnen bepalen naar welke onderwijsinstelling het belastinggeld gaat en dat scholen op basis van die vouchers financiering van de overheid krijgen. Zodat nieuwe scholen, maar vooral ook vernieuwende scholen extra ruimte krijgen. Op deze manier kunnen wij in Nederland echt invulling geven aan het begrip ‘vrijheid van onderwijs’ en een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.