Iedereen kan een school starten

Ouders zoeken het beste voor hun kinderen. Daarom zoeken ze een school die bij ze past. Misschien is die school er niet. Nog niet. Er is nu meer ruimte voor eigen identiteit en pluriformiteit voor nieuwe scholen. Uiteraard op voorwaarde van goede onderwijskwaliteit.

Wat verandert er

In Nederland mag iedereen een school oprichten en die naar eigen overtuiging inrichten. 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' maakt het stichten van scholen toegankelijker. De wet biedt nu meer ruimte voor verscheidenheid in concepten en eigen identiteit. Nieuwe scholen kunnen nu meer tegemoetkomen aan de wensen van ouders. De wet stelt tegelijk natuurlijk ook eisen aan de kwaliteit.

Wat zijn de stappen?

 • Stap 1 - Concept en idee

  Concept en idee uitwerken voor de nieuwe school en de vestigingsplek. Zijn er andere scholen in de buurt die dergelijk onderwijs (kunnen) aanbieden?

 • Stap 2 - Kamer van Koophandel

  U richt een rechtspersoon op bij een notaris en u schrijft zich als rechtspersoon in bij de Kamer van Koophandel. Elke bestuurder moet een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. U moet ook een naam voor de school hebben.

 • Stap 3 - Melding van aanvraag

  Beschrijf uw initiatief voor de lijst met initiatieven op de website. Daar vinden ouders informatie over initiatieven voor nieuwe scholen. Uw initiatief wordt op 1 juli gepubliceerd op de site van DUO. Vanaf die datum kunt u niets meer aanpassen.

 • Stap 4 - Belangstellingsmeting

  U meet de potentiële belangstelling voor een nieuwe school door het verzamelen van ouderverklaringen. U kunt daarmee aantonen dat uw initiatief een goede kans van slagen heeft.

 • Stap 5 - Indienen

  Tenslotte dient u de aanvraag in voor de bekostiging. Dan begint de beoordeling van uw aanvraag door DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de minister van OCW. Uw aanvraag moet vóór 1 november binnen zijn.

Gesprekken over uw school

U wilt met uw initiatief nieuw onderwijs toevoegen aan het bestaande aanbod. U moet aantonen dat u verschillende partijen hebt uitgenodigd om daarover te praten. U nodigt besturen uit van andere scholen in de buurt, het samenwerkingsverband waar uw school zich bij gaat aansluiten en de gemeente waar u zich wilt vestigen.

Belangstelling meten

Voor een nieuwe school moet draagkracht en voldoende belangstelling zijn. Een manier om belangstelling aan te tonen is het verzamelen van ouderverklaringen. Ouders geven ermee aan dat ze van plan zijn hun kind voor de nieuwe school aan te melden. Hoeveel ouderverklaringen nodig zijn, verschilt per situatie.

eHerkenning aanvragen

Zaken voor uw initiatief kunt u regelen in Mijn DUO. Dat is de beveiligde omgeving van DUO. Om in Mijn DUO te kunnen, moet u eHerkenning aanvragen. Voor de aanvraag ervan moet u eerst een KvK-nummer hebben.

Inspiratie

Betrokken partijen

Deze 3 partijen zijn betrokken bij het beoordelen van uw initiatief.

 • Dienst Uitvoering Onderwijs

  DUO krijgt uw aanvraag binnen en beoordeelt hem op volledigheid. Als het nodig is, helpen we u om de aanvraag volledig te maken. De bekostiging van uw school regelen wij ook, als het zover is.

  Website
 • Inspectie van het Onderwijs

  De kwaliteit van het onderwijs dat u gaat aanbieden op uw school wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. Daarna geeft de inspectie over uw school een advies aan de minister.

  Website
 • Minister OCW

  De minister besluit of uw school met bekostiging van het rijk gesticht kan worden. Daarbij gebruikt de minister adviezen van DUO en de Inspectie.

Meer weten?

Bekijk wat u moet regelen om een school te stichten in het po:

Een school stichten in het poEen school stichten in het po

Bekijk wat u moet regelen om een school te stichten in het vo:

Een school stichten in het voEen school stichten in het vo