Mbo studiefinanciering verkenning

Gebruik van studiefinanciering met verkeerde intenties

Naar aanleiding van een bericht in de media over mbo'ers in Rotterdam die studiefinanciering ontvangen zonder onderwijs te volgen, wordt in deze notitie een kwantitatieve verkenning uitgevoerd om inzicht te geven in onwaarschijnlijke loopbanen waar mogelijk verkeerde intenties bij de mbo-student aan ten grondslag liggen.