Naar Leerlingen

Heroverwegingen en bijgestelde adviezen

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) dat in aanmerking komt voor een bijstelling van het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen dat daadwerkelijk een bijstelling krijgt.

Welke gegevens?

Om te kunnen bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor een bijstelling, is het toetsadvies vergeleken met het oorspronkelijk advies:

  • Als het toetsadvies hoger blijkt dan het oorspronkelijke advies, komt de leerling in aanmerking voor een bijstelling. 
  • Ook geven we het aantal leerlingen weer waarbij het toetsadvies lager is dan het oorspronkelijke advies, 
  • en het aantal leerlingen waarbij het toetsadvies en het oorspronkelijke advies aan elkaar gelijk zijn.
Bestand Peildatum Publicatiedatum
11. Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2021-2022 (csv 780kb) 15 april 2022 14 november 2022
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2020-2021 (csv 786kb) 15 april 2021 1 november 2021
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2018-2019 (csv 793kb) 15 april 2019 13 december 2019
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2017-2018 (csv 802kb) 15 april 2018 December 2018
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2016-2017 (csv 814kb) 15 april 2017 December 2017
  • Update

    Elk jaar

  • Bron

    Register onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON)