Naar Home

Instellingsprognoses po, vo, mbo en ho beschikbaar

De prognoses met het verwachte aantal leerlingen of studenten per onderwijsinstelling is beschikbaar. U kunt hiermee inzicht krijgen in belangrijke ontwikkelingen.

De basis voor de prognoses is de Referentieraming 2024 Link opent externe pagina . De periode van de Referentieraming is 2024 tot en met 2038. Per sector zijn er een aantal wijzigingen:

Primair onderwijs

De instellingsprognoses voor po gaan over 2024 - 2043. Download het spreadsheet of bekijk het dashboard Link opent externe pagina . De kolommen met leerlingenaantallen zijn vanaf nu statisch beveiligd. De kolommen met prognoses zijn dit niet.

Voortgezet onderwijs

De instellingsprognoses voor vo gaan over  2024 - 2043. Download het spreadsheet of bekijk het nieuwe dashboard Link opent externe pagina . De kolommen met leerlingenaantallen zijn vanaf nu statisch beveiligd. De kolommen met prognoses zijn dit niet.

Middelbaar beroepsonderwijs

De instellingsprognoses voor mbo gaan over 2024 – 2038. Download het spreadsheet of bekijk het dashboard Link opent externe pagina . Vanaf 2024 is het verwachte aantal studenten ook per onderwijslocatie beschikbaar.

Hoger onderwijs

De instellingsprognoses voor ho gaan over 2024 – 2037. Download het spreadsheet. Vanaf 2024 is de prognose van het landelijk aantal internationale studenten gelijk aan de referentieraming. De verwachte ontwikkeling wordt meegenomen in de prognose. Dit geldt niet voor toekomstige veranderingen in het beleid rondom internationale studenten.