Naar Studenten

Prognoses aantal studenten

Studententellingen en -prognoses per ho-instelling.

Studententellingen van 2016 t/m 2023 en prognoses voor 2024 t/m 2037 per ho-instelling.

Vanaf heden zijn alleen nog maar de prognoses beschikbaar gebaseerd op de tellingen van 1 oktober van het laatste schooljaar (update rond juni/juli van datzelfde schooljaar). Mocht er alsnog behoefte zijn aan het inzien van prognoses van voorgaande jaren, zijn deze op te vragen via informatieproducten@duo.nl

Bestand Peildatum Publicatiedatum
Ho studenten prognoses - 2024 (xlsx 7681kb) 1 oktober 2023 30 april 2024
Toelichting

De resultaten zijn uitgesplitst naar:

  • Instelling
  • Opleidingsvorm
  • Soort en type ho
  • Internationale herkomst

De prognose is gemaakt met historische marktaandelen en demografische bevolkingsvoorspellingen. Deze prognose telt op tot de voorspellingen van de landelijke referentieraming. Voor het maken van de prognose is gebruik gemaakt van:

Documentatie

Bekijk hier de toelichting voor gebruikers, uitleg over de techniek en grafieken. 

  • Update

    Elk jaar