Voortgezet onderwijs

gebruikersonderzoek
Bent u een regelmatige (gemiddeld eens per maand of vaker) bezoeker van https://duo.nl/open_onderwijsdata/?
Dan willen wij via deze weg uw medewerking vragen voor een gebruikersonderzoek.
Dat kan betekenen dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen en/of om een interview te mogen afnemen.
Als u wilt meewerken verzoeken wij u een mail te sturen naar Informatieprodukten@duo.nl met in het onderwerp veld ‘Gebruikersonderzoek onderwijsdata’ en - Uw naam - Uw e-mailadres - De naam van uw organisatie

Wij zouden uw medewerking erg op prijs stellen.

Open data voortgezet onderwijs gaat over leerlingen, personeel en scholen (adressen en financiële gegevens). Het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland volgt op het primair onderwijs en bereidt een leerling voor op het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Het voortgezet onderwijs bestaat uit:

  • Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur. 
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt. 
  • Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt. 
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt.

De financiële gegevens van de bevoegde gezagen kunt u hier vinden.