Voortgezet onderwijs

Open data voortgezet onderwijs

Open data voortgezet onderwijs gaat over leerlingen, personeel en scholen (adressen en financiële gegevens). Het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland komt na het primair onderwijs en bereidt een leerling voor op het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Het voortgezet onderwijs bestaat uit:

  • praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur
  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt
  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt

De financiële gegevens van de bevoegde gezagen vindt u op de pagina Publicaties financiën.