Aantal deelnemers in het mbo

Hieronder staan bestanden waarin het aantal deelnemers in het mbo wordt weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken.

1. Per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, type mbo

Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats en gemeente van de instelling en type mbo (combinatie leerweg en intensiteit van de opleiding; voltijd of deeltijd).

2. Per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, sector

Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats en gemeente waar de instelling gevestigd is, mbo sector (agrarisch, economie, zorg en welzijn, techniek).

3. Per instelling, plaats, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht

Het aantal mbo-deelnemers over de afgelopen 5 jaar, per instelling, plaats van de instelling, bijhorend kenniscentrum, mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), opleiding (kwalificatie), kwalificatieniveau en geslacht.

4. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, provincie deelnemer

Het aantal mbo-deelnemers over de afgelopen 5 jaar per mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau en provincie waar de deelnemer woont.

5. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, provincie deelnemer, leeftijd

Het aantal mbo-deelnemers over de afgelopen 5 jaar per mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, provincie waar de deelnemer woont en leeftijd van de deelnemer.

6. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer

Het aantal mbo-deelnemers over de afgelopen 5 jaar per mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, gemeente en provincie waar de deelnemer woont.

7. Per type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd

Het aantal mbo-deelnemers over de afgelopen 5 jaar per type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, gemeente en provincie waar de deelnemer woont en leeftijd van de deelnemer.

8. Per instelling, bestuur, gemeente, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, verblijfsjaar

Het aantal mbo-deelnemers over de afgelopen 5 jaar, per instelling, bestuur (bevoegd gezag), gemeente van de instelling, bijhorend kenniscentrum, mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), opleiding (kwalificatie) en verblijfsjaar op het mbo.

9. Per type mbo, opleiding, verblijfsjaar

Het aantal mbo-deelnemers over de afgelopen 5 jaar per type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), opleiding (kwalificatie) en verblijfsjaar op het mbo.

10. Gediplomeerden per instelling, plaats, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht

Het aantal gediplomeerden in het mbo over de afgelopen 5 jaar per instelling, plaats van de instelling, bijhorend kenniscentrum, mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), opleiding (kwalificatie), kwalificatieniveau en geslacht.

11. Per instelling, plaats, type mbo, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd

Het aantal mbo-deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, plaats van de instelling, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), gemeente en provincie waar de deelnemer woont en leeftijd van de deelnemer. (Het Excel-bestand bevat 2 werkbladen.)

12. Per instelling, bestuur, plaats, opleiding, woongemeente, provincie deelnemer

Het aantal mbo-deelnemers weergegeven over 1 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats van de instelling, opleiding (kwalificatie), gemeente en provincie waar de deelnemer woont.

13. Nieuw instromende deelnemers per instelling, domein, type mbo, opleiding sbb, niveau naar vooropleiding

Het aantal nieuw instromende mbo deelnemers per instelling, domein, type mbo, opleiding en opleidingsniveau, verdeeld naar vooropleiding. De opleidingen zijn te vergelijken op het totaal aantal deelnemers, het aantal nieuwe instromers, de vooropleiding op het voortgezet onderwijs en het eerder behaalde mbo-diploma.

14. Werkende schoolverlaters per instelling

In dit bestand staat van het aantal mbo-verlaters van de jaren 2010 t/m 2013 weergegeven hoeveel er werkend zijn een jaar na het verlaten van het onderwijs. Per instelling, opleiding, niveau, leerweg en diplomering wordt het aantal werkenden getoond. Daarnaast staat ook aangegeven hoeveel mbo-verlaters een uitkering hebben.

15. Nieuwe instromers mbo

In dit bestand staat het aantal bekostigde deelnemers in het mbo per instelling en beroepsopleiding verdeeld naar vooropleiding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het totaal aantal deelnemers in een jaar (bijvoorbeeld 2017) per instelling en opleiding, en verschillende soorten instromers in dat jaar. Met behulp van de gegevens in dit bestand zijn opleidingen per instelling te vergelijken op basis van het aantal deelnemers, de soort instroom, de vooropleiding op het voorgezet onderwijs en eerder behaalde mbo-diploma’s.