Crebo-opleidingen

Het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. In onderstaande Crebo-bestanden staan de beroepsopleidingen erkend door het ministerie van OCW of het ministerie van LNV.

Historisch overzicht

Een overzicht van alle beroepsopleidingen die vanaf 1997 zijn opgenomen in Crebo. 

Combinatie Crebo en beroep

Een overzicht van alle mbo-opleidingsdomeinen, kwalificatiedossiers, beroepsopleidingen, Crebo-codes en hun onderlinge relatie zoals ooit opgenomen in het Crebo register en in de Crebo-koppeltabel, gepubliceerd op kwalificatiesmbo.nl

Erkende niet-bekostigde opleidingen bij mbo-instellingen

Adresgegevens en de erkende niet-bekostigde opleidingen bij mbo-instellingen.