Adressen mbo

Hieronder staan adressenbestanden van instellingen en besturen in het mbo, inclusief volwassenonderwijs.

De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt. De adressenbestanden worden maandelijks geüpdatet.

01. Adressen instellingen mbo

De adresgegevens van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijbehorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

02. Adressen bevoegde gezagen mbo

De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het mbo. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

03. Adressen instellingen in KvK

De locaties van mbo-onderwijsinstellingen die op grond van de wet Nederlands Handelsregister hun vestiging of locatie verplicht hebben laten registreren bij de Kamer van Koophandel en waarop mbo-deelnemers ingeschreven staan. De gegevens bestaan uit het adres, locatiecode, handelsnaam, dossiernummer KvK.