Naar Privacy en Wob

Responsible disclosure

Responsible disclosure en de veiligheid van DUO-systemen

DUO vindt de veiligheid van zijn systemen en de applicaties met de onderliggende infrastructuur erg belangrijk.
Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in 1 van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

U

Wat wij u vragen:

 • Mail uw bevindingen naar DUO. Als u de melding alleen versleuteld wilt versturen, meldt u dit dan in uw mail. Wij zullen u dan instructies geven hoe u de informatie versleuteld kunt versturen.
  Dit e-mailadres is alléén bedoeld om zwakke plekken in onze beveiligingsmaatregelen te melden. Alle inhoudelijke vragen en opmerkingen over het gebruik van de DUO website worden niet beantwoord via dit adres.
 • Geeft u voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Misbruik het probleem niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost. Wis alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van ervan.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.

Wij

Wat wij u beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem vermelden wij uw naam als de ontdekker, alleen als u dat wilt.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een cadeaubon aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De hoogte van uw beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.

Responsible disclosure and the security of DUO's systems

At DUO, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.

If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly als possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

You

What we ask from you: - Send us an email of your findings to security@duo.nl. If you only want to send your email encrypted, please inform us at the above email adress. We send you instructions on how to send us the information encrypted. Beware! This email adress can only be used for notifications of vurnerabilities in our security measures. Any specific questions or remarks relating to the use of the DUO website will not be answered trough this email adress, - Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people’s data, - Do not reveal the problem to others until it has been solved, - Do not use attacs on physical security, social engeneering, distributed denail of service, spam or applications of third parties, and - Do provide, sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to solve it as quickly as possible. Usually, the IP adress or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.

Us

What we promise:
-    We will respond to your report within 3 business days with our evaluation of the report and an expected resolution date,
-    If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard tot he report,
-    We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission,
-    We wil keep you informed of the progress towards resolving the problem,
-    In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise), and
-    As a token of appreciation we will offer a suitable reward for any notification of an unkown security problem. The size of the reward in the form of a gift voucher will be determined on the basis of the seriousness of the data breach and the quality of the notification.

We strive to solve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the  problem after it is solved.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee