Naar Over DUO

Leveranciers en externe privaatrechtelijke volmachten

De inkoop van goederen en diensten ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verloopt via IUC-Noord Link opent externe pagina .

Externe privaatrechtelijke volmachten

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verricht rechtshandelingen ter verkrijging van goederen en diensten, anders gezegd: zij gaat op dit punt financiële verplichtingen naar derden aan. Hiervoor heeft DUO een aantal functionarissen aangewezen die namens DUO deze verplichtingen mogen aangaan. Deze personen hebben een externe private volmacht en uitsluitend zij mogen dan ook de overeenkomsten met de betreffende derden aangaan en de daaruit volgende contracten ondertekenen. Het is daarom van belang er zeker van te zijn dat de persoon met wie u onderhandelt ook daadwerkelijk bevoegd is om de DUO te vertegenwoordigen en contracten te ondertekenen.

Hieronder vindt u het overzicht van de externe privaatrechtelijke volmachten zoals ook is neergelegd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Wanneer u het externe mandaat tot € 25.000,- wilt laten verifiëren, dan kunt u uw vraag mailen naar inkoopadministratie@duo.nl.

Externe privaatrechtelijke volmachten Dienst Uitvoering Onderwijs per 1 september 2022
Procuratiehouder Omschrijving Mandaat
H.A. Harmsma (directeur-generaal DUO) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 1 (het sluiten van huur-, huurkoop- en leaseovereenkomsten, het deelnemen in een NV of BV, de voorlopige of definitieve kwijtschelding van vorderingen op derden) Tot €500.000,-
H.A. Harmsma (directeur-generaal DUO) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 (overige externe verplichtingen) Onbeperkt
W.J. Westerbeek (hoofddirecteur Financiën & Services) Achtervang voor DG-DUO voor het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 1 Tot €500.000,-
W.J. Westerbeek (hoofddirecteur Financiën & Services) Achtervang voor DG-DUO voor het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Onbeperkt
W.J. Westerbeek (hoofddirecteur Financiën & Services) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €400.000,-
W.G.J. Snijders (hoofddirecteur Uitvoering) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €400.000,-
K. de Groot (manager SSO-Noord) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
E.A. de Schipper (directeur DBS) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
W.F. Schutte (directeur OVG) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
A. Schat-Zeckendorf (directeur RNE) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
N.C.M. Zeijlemaker (directeur OI) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
B.J. Geveke (CIO) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
W.M. Hoogers (concerncontroller Control) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
N.D. Tipping-Griffioen (directeur ICT) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
S.M.M. Poth (manager DFS-BV) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
S.P. Vink (manager DFS-HR) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €140.000,-
R.M.H. Cohen (manager DFS-BV-APK) Het ondertekenen van inkooporders
Tot €140.000,-