Naar Over DUO

Hoofdtaken en organogram

Hoofdtaken

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit. De hoofdtaken van DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen
  • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • innen van lesgelden en studieschulden
  • erkennen van diploma's, beheren diplomaregister
  • organiseren van school-, staats-, Wft- en inburgeringsexamens
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

Organogram

Organogram juli 2019

Ondermandaatregeling

De Dienst Uitvoering Onderwijs maakt als baten-lastendienst deel uit van het ministerie van OCW. Het 'Organisatie en mandaatbesluit OCW 2013' verleent de directeur-generaal DUO (DG-DUO) mandaat, zodat de organisatie in staat is zijn taken uit te voeren. Ook andere departementen kunnen mandaat verlenen aan de DG-DUO.

In de Ondermandaatsregeling geeft de DG-DUO aan welke functionarissen er binnen DUO ondermandaat krijgen.


 

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee