Naar Over DUO

Gedragscode hoger onderwijs

De ‘Gedragscode Internationale Studenten Hoger Onderwijs’ bestaat vanaf 1 mei 2006. Het doel van de Gedragscode is het hoger onderwijs buiten Nederland te promoten en de hier aanwezige kennis en kunde zo goed mogelijk beschikbaar te stellen.

Kwaliteitsstandaarden

De Gedragscode is samen met diverse partijen uit het onderwijsveld en meerdere ministeries tot stand gekomen. Deze partijen hebben gewerkt aan kwaliteitsverbetering voor de omgang met buitenlandse studenten in Nederland. De afspraak is, dat de instellingen in hun omgang met buitenlandse studenten voortaan moeten voldoen aan kwaliteitsstandaarden. Dat is in het belang van de student en in het belang van de positie van het Nederlands hoger onderwijs in het buitenland. Deze standaarden zijn vastgelegd in de Gedragscode.

Zorgvuldigheid naar buitenlandse studenten

De Nederlandse overheid acht het aannemelijk dat de onderwijsinstellingen die deze Gedragscode onderschrijven, uitvoeren en toepassen, zorgvuldig omgaan met internationale studenten. De ondertekening van de Gedragscode door de onderwijsinstellingen is voor de overheid een voorwaarde voor het verlenen van verblijfsvergunningen voor studie op het niveau van hoger onderwijs.

DUO beheert het register

DUO is aangewezen en door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Justitie erkend als beheerder van het register met instellingen die de Gedragscode hebben ondertekend. In het register zijn of worden alleen die onderwijsinstellingen opgenomen waarvan het niveau en de kwaliteit gegarandeerd zijn, evenals de criteria voor toelating tot die instellingen en de voorlichting daarover.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de site internationalstudy.nl Link opent externe pagina