Naar Pers

Cijfers

Het aantal ingeschreven studenten en leerlingen, gegevens over locaties van instellingen, doorstroomcijfers, diploma’s en meer kunt u vinden bij onderwijsdata.

DUO publiceert ook informatie over inburgeringsplichtigen, zoals de slagingscijfers en het aantal vrijstellingen voor het examen. De cijfers worden elk kwartaal vernieuwd.

Over DUO

Over studiefinanciering