Open data van DUO

Open Onderwijsdata Root

Soort primair onderwijs

Geeft aan om welke vorm(en) van primair onderwijs het gaat.

Mogelijke waardes:
Bao Basisonderwijs.
Sbao Speciaal basisonderwijs.
So Speciaal Onderwijs.
(V)so Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Vso Voortgezet speciaal onderwijs.

Terug naar vorige pagina