Open data van DUO

Open Onderwijsdata Root

Samenwerkingsverband

Is een alliantie tussen scholen waarbij afspraken worden gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Terug naar vorige pagina