Naar Personeel

Lesgevend personeel vo in personen

Het lesgevend personeel in aantallen personen.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
Lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs (in personen) (xlsx 412kb) 1 oktober 2023 31 januari 2024
  • Update

    Elk jaar

Toelichting

Het bestand biedt inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesgevenden in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en de gemiddelde leeftijd. 

De gegevens zijn weergegeven voor de periode 2007 tot en met 2009, 2011 en voor 2013 tot en met 2022