Naar Personeel

Gegeven lesuren vo in uren

 
De gegeven lesuren in aantallen uren.
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs (in uren) (xlsx 434kb) 1 oktober 2023 31 januari 2024
  • Update

    Elk jaar

Toelichting

Het bestand biedt inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesuren in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht, en leeftijdscategorie.

De gegevens zijn weergegeven voor de periode 2007 tot en met 2009, 2011, en voor 2013 tot en met 2022: 

  • Voor 2007 tot en met 2009 zijn de lesuren geteld volgens opgaven van de scholen. Elke gegeven les wordt geteld als 1 lesuur. Een les van 30 minuten telt even zwaar als een les van 45, 50 of 90 minuten. 
  • Voor 2011 en 2013 tot en met 2022 zijn de lesuren gestandaardiseerd op een lesuur van 50 minuten