Factsheets voortijdig schoolverlaten

Vanwege technische problemen is het vooralsnog niet mogelijk om de factsheets per rmc en instelling te publiceren. Daarom zijn er tijdelijk alternatieve overzichten beschikbaar in pdf, csv en xlsx. Deze overzichten geven inzicht in het aantal vsv-ers over de jaren 2016/17, 2017/18 en 2018/19 per rmc en instelling met uitsplitsingen naar gemeente, onderwijssector, leerweg, niveau en domein op het mbo en leeftijd van de studenten. Zodra de factsheets beschikbaar zijn, worden deze in de plaats van de alternatieve overzichten gezet./p

Voor zowel mbo-instellingen als de RMC-regio’s zijn er factsheets beschikbaar. Deze factsheets worden tweemaal per jaar gemaakt, op basis van de dan beschikbare voorlopige of definitieve cijfers. Voor het laatste jaar kan het zo zijn dat de voorlopige cijfers worden getoond, deze worden in november vervangen door definitieve cijfers. Voor oude jaren worden alleen de definitieve cijfers gepubliceerd. De factsheets van eerdere jaren kunt u vinden in het menu.

In de diverse tabellen en figuren van de factsheets wordt inzicht verschaft in demografische gegevens van schooluitvallers. In de ROC-factsheets (mbo) wordt daarnaast informatie getoond naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. In de RMC-factsheets wordt informatie getoond naar onderwijssoort, gemeenten, scholen en instellingen gevestigd in de betreffende RMC-regio.

Factsheets raadplegen