Factsheets voortijdig schoolverlaten

Voor zowel mbo-instellingen als de RMC-regio’s zijn er factsheets beschikbaar. Deze factsheets worden tweemaal per jaar gemaakt, op basis van de dan beschikbare voorlopige of definitieve cijfers. Voor het laatste jaar kan het zo zijn dat de voorlopige cijfers worden getoond, deze worden in november vervangen door definitieve cijfers. Voor oude jaren worden alleen de definitieve cijfers gepubliceerd. De factsheets van eerdere jaren kunt u vinden in het menu.

In de diverse tabellen en figuren van de factsheets wordt inzicht verschaft in demografische gegevens van schooluitvallers. In de ROC-factsheets (mbo) wordt daarnaast informatie getoond naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. In de RMC-factsheets wordt informatie getoond naar onderwijssoort, gemeenten, scholen en instellingen gevestigd in de betreffende RMC-regio.

Factsheets raadplegen