Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Verzuimonderzoek personeel po en vo Onderzoek verzuim personeel PO en VO

Onderzoek verzuim personeel PO en VO

Verzuimonderzoek personeel PO en VO 2018

Elk jaar wordt door DUO, in opdracht van het Vervangingsfonds en het ministerie van OCW, onderzoek gedaan naar het (ziekte)verzuim van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in het primair- en voortgezet onderwijs.