De overgang van havo naar hbo

Deze notitie gaat over 1 van de overgangen in het onderwijsstelsel, namelijk die van havo naar hbo.

Het is een vervolg op de analyse van Fleur (2013) ten behoeve van het advies van de Onderwijsraad (2014) over overgangen in het onderwijs. De aanleiding voor de notitie is dat de berichten over de overgang van havo naar hbo niet gunstig zijn. De onderwijsinspectie meldt hoge percentages zittenblijvers op het havo en veel uitval en switch in het 1e jaar van het hbo van leerlingen die vanuit het havo naar het hbo gaan. Uit onze gegevens blijkt dat niet meer dan 2 van de 5 leerlingen die in havo 4 instromen, onvertraagd het 2e opleidingsjaar van het hbo bereiken.

Rapport De overgang van havo naar hbo (pdf 561kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 17 november 2016
Updatefrequentie Niet van toepassing
Opdrachtgever Ministerie van OCW