Sectoraal beeld po en vo

Medio 2016 heeft DUO de leerlingenprognoses geactualiseerd voor instellingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Wat zeggen die prognoses over de verwachte leerlingendaling in het funderend onderwijs?

Hier wordt verslag gedaan van hoe de leerlingendaling naar verwachting de leerlingenaantallen van de instellingen in het funderend onderwijs zal raken, door sectoraal een beeld te schetsen van de verwachte jaarlijkse groei en krimp van de instellingen. Vanaf schooljaar 2016-2017 zullen veel scholen in het vo met dezelfde hardnekkige krimp te maken waar veel scholen in het po al jaren mee kampen. Het aantal po-scholen dat met krimp te maken heeft zal aanvankelijk op het huidige niveau blijven en rond 2023 gaan dalen.

Downloaden rapport

Rapport Rapport sectoraal beeld PO en VO (pdf 1933kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 25 november 2016
Updatefrequentie Niet van toepassing
Opdrachtgever Ministerie van OCW