Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Leerlingenprognoses Betrouwbaarheid van leerlingenprognoses van vestigingen in het speciaal basisonderwijs (sbo)

Betrouwbaarheid van leerlingenprognoses van vestigingen in het speciaal basisonderwijs (sbo)

De perfecte leerlingenprognose voorspelt op de leerling nauwkeurig hoe de leerlingenpopulatie van scholen zich de komende jaren zal ontwikkelen. Inherent aan het maken van prognoses is echter, dat ze onvermijdelijke onzekerheden met zich mee brengen.

Op zijn best zijn de onnauwkeurigheden van de prognoses geminimaliseerd. Op deze pagina vindt u rapporten, waarin de ramingsonnauwkeurigheden onderzocht zijn van de leerlingenprognoses voor vestigingen in het speciaal basisonderwijs. Daarin is het totaal van alle vestigingsprognoses vergeleken met de landelijke referentieraming. Mits beschikbaar zijn de vestigingsprognoses vergeleken met gerealiseerde leerlingentellingen. De leerlingenprognoses die in 2015 zijn gepubliceerd, zijn geraamd met basisjaar 2014 als meest recente leerlingentelling, en 2015 als eerste prognosejaar. Onderzocht is in welke mate de raming van het eerste prognosejaar verschilt van de telling. Zo’n analyse op het eerste prognosejaar geeft een indruk van de betrouwbaarheid van prognoses voor de vervolgjaren. Immers, als de raming van het eerste prognosejaar sterk verschilt van de telling, dan zijn de ramingen voor de vervolgjaren doorgaans nog minder. Dat komt doordat onzekerheden – en daarmee de kans op ramingsonnauwkeurigheden – oplopen naarmate de prognosejaren verder in de toekomst liggen.

KenmerkInhoud
Publicatiedatum29 augustus 2016
Update frequentieNiet van toepassing
StatusDefinitief
Rapport
OpdrachtgeverMinisterie van OCW