Publicaties leerlingenprognoses

Hieronder vindt u links naar de publicaties met betrekking tot leerlingenprognoses.

Betrouwbaarheid van leerlingenprognoses van vestigingen in het regulier basisonderwijs (bo)

De perfecte leerlingenprognose voorspelt op de leerling nauwkeurig hoe de leerlingenpopulatie van scholen zich de komende jaren zal ontwikkelen. Inherent aan het maken van prognoses is echter, dat ze onvermijdelijke onzekerheden met zich meebrengen.

Betrouwbaarheid van leerlingenprognoses van vestigingen in het speciaal basisonderwijs (sbo)

De perfecte leerlingenprognose voorspelt op de leerling nauwkeurig hoe de leerlingenpopulatie van scholen zich de komende jaren zal ontwikkelen. Inherent aan het maken van prognoses is echter, dat ze onvermijdelijke onzekerheden met zich meebrengen.

Betrouwbaarheid van leerlingenprognoses van vestigingen in het regulier en speciaal basisonderwijs vanuit het perspectief van schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en provincies (bo en sbo)

Leerlingenprognoses zijn gemaakt voor vestigingen in het regulier en speciaal basisonderwijs. Het geeft schoolleiders een indruk van de verwachte leerlingenaantallen aan hun vestigingen voor de komende jaren.

Regionale bevolkingsprognoses van PEARL en PRIMOS en de implicaties van verschillen voor de leerlingenprognoses voor instellingen in het voortgezet onderwijs

Onder invloed van demografische krimp hebben onderwijsinstellingen steeds meer behoefte aan regionale ramingen van de verwachte leerlingenaantallen van hun scholen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorziet in deze prognoses voor het voortgezet onderwijs (VO). Wezenlijk onderdeel daarin zijn regionale bevolkingsramingen gemaakt door derden.

Sectoraal beeld po en vo

Medio 2016 heeft DUO de leerlingenprognoses geactualiseerd voor instellingen in het primair en voortgezet onderwijs. Wat zeggen die prognoses over de verwachte leerlingendaling in het funderend onderwijs?