Factsheets jongeren in een kwetsbare positie

Voor zowel de RMC-regio’s als voor mbo-instellingen zijn er factsheets beschikbaar die de onderwijspositie van jongeren in een kwetsbare positie beschrijft in respectievelijk de regio en de instelling. Deze factsheets worden jaarlijks geüpdatet op basis van de dan beschikbare voorlopige en definitieve cijfers. Voor de onderwijspositie in het huidige schooljaar zijn de gegevens gebaseerd op de voorlopige cijfers. Voor eerdere jaren wordt er gebruikgemaakt van de definitieve cijfers.

Vanwege een op enkele punten herziene berekening van de cijfers in de factsheets per 16 mei 2018 zijn de cijfers beperkt vergelijkbaar met eerdere publicaties van DUO omtrent jongeren in een kwetsbare positie. Alle hier gepubliceerde factsheets voor jongeren in kwetsbare positie zijn per 16 mei 2018 herzien zodat u de jaren goed kunt vergelijken voor de regio of school van uw keuze. Hierbij is voor alle jaren gebruikgemaakt van de gemeente-indeling van 1 januari 2018 (RMC-factsheets) en BRIN-indeling van 1 oktober 2017 (ROC-factsheets).

Factsheets jongeren in een kwetsbare positie per instelling

In de diverse tabellen en figuren van de mbo-factsheets wordt per instelling inzicht verschaft in de onderwijspositie van jongeren in een kwetsbare positie. Vanwege een op enkele punten herziene berekening van de cijfers in de factsheets per 16 mei 2018 zijn de cijfers beperkt vergelijkbaar met eerdere publicaties van DUO omtrent jongeren in kwetsbare positie. Alle hier gepubliceerde factsheets voor jongeren in kwetsbare positie zijn per 16 mei 2018 herzien zodat u de jaren goed kunt vergelijken voor de regio of school van uw keuze. Hierbij is voor alle jaren gebruikgemaakt van de gemeente-indeling van 1 januari 2018 (RMC-factsheets) en BRIN-indeling van 1 oktober 2017 (ROC-factsheets).

Factsheets jongeren in een kwetsbare positie RMC

In de diverse tabellen en figuren van de RMC-factsheets wordt inzicht verschaft in de onderwijspositie van jongeren in een kwetsbare positie. Daarnaast wordt er informatie getoond per gemeente in de betreffende RMC-regio. Vanwege een op enkele punten herziene berekening van de cijfers in de factsheets per 16 mei 2018 zijn de cijfers beperkt vergelijkbaar met eerdere publicaties van DUO omtrent jongeren in kwetsbare positie. Alle hier gepubliceerde factsheets voor jongeren in kwetsbare positie zijn per 16 mei 2018 herzien zodat u de jaren goed kunt vergelijken voor de regio of school van uw keuze. Hierbij is voor alle jaren gebruikgemaakt van de gemeente-indeling van 1 januari 2018 (RMC-factsheets) en BRIN-indeling van 1 oktober 2017 (ROC-factsheets).