Basisscholen in krimpgebieden 2017-2018

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017-2018

Jaarlijks sluiten en starten basisscholen rond het nieuwe schooljaar. In het ene gebied staan meer basisscholen dan in het andere gebied. En in het ene gebied sluiten meer basisscholen dan in het andere. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Sluiten er meer scholen in gebieden met veel krimp? Is hierin verandering in de afgelopen 5 jaar? Deze notitie gaat hierop in.