Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Indicatoren mbo Indicatoren Mbo

Indicatoren Mbo

Voor het Geïntegreerd Jaarverslag kunnen de mbo-instellingen gebruik maken van de gepubliceerde gegevens op deze site.

01. Indicatoren Mbo per instelling

Voor het verslag kunnen de mbo-instellingen gebruik maken van gepubliceerde gegevens op deze site. Volgens de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs moeten bekostigde onderwijsinstellingen aan het jaarverslag en de jaarrekening een set met gegevens toevoegen. Het geheel van jaarverslag, jaarrekening en de set met gegevens wordt het geïntegreerd jaardocument genoemd. De indicatoren zijn beschikbaar in een Excel-bestand.
Daarnaast zijn beschikbaar de documenten:
1.     “De Toelichting op de berekende indicatoren” alsmede de notitie "Gegevensbasis Geïntegreerd Jaardocument, Benchmark MBO en Opbrengstberekeningen Inspectie".
2.    Regeling Prestatiebox mbo