Indicatoren mbo

01. Indicatoren mbo per instelling

Voor het verslag kunnen de mbo-instellingen gebruikmaken van gepubliceerde gegevens op deze site. Volgens de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs moeten bekostigde onderwijsinstellingen aan het jaarverslag en de jaarrekening een set met gegevens toevoegen. Het geheel van jaarverslag, jaarrekening en de set met gegevens wordt het geïntegreerd jaardocument genoemd. De indicatoren zijn beschikbaar in een Excelbestand. Daarnaast zijn beschikbaar de documenten: Toelichting op de berekende indicatoren, Notitie Gegevensbasis Geïntegreerd Jaardocument, Benchmark MBO, Opbrengstberekeningen Inspectie, Regeling Prestatiebox mbo.