Groepsgrootte basisonderwijs

Groepsgrootte in het basisonderwijs 2014-2017

Groepsgrootte is een belangrijk onderwerp voor veel leerkrachten, ouders en leerlingen in het basisonderwijs. Er is niet wettelijk vastgelegd hoeveel leerlingen in een groep mogen zitten: dat bepaalt de school. Toch gaat in de politiek en de pers veel aandacht uit naar de grootte van groepen in het basisonderwijs met het oog op de onderwijskwaliteit. Daarom informeert het ministerie van OCW de Tweede Kamer jaarlijks over de groepsgrootte in het basisonderwijs (Kamerbrief, 2018). DUO verricht dit onderzoek op basis van representatieve steekproeven. De groepsgrootte is elk jaar bepaald op 1 oktober. Dit zijn de uitkomsten van de groepsgrootte van de afgelopen schooljaren tot en met schooljaar 2017-2018.