Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Financiën Financiële verantwoording (XBRL)

Financiële verantwoording (XBRL)

Hieronder vindt u de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2018. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van 2014 - 2017. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in de bestanden opgenomen.
Deze cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO.
De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan de Financiële Staat van het Onderwijs 2018. In dit rapport worden deze cijfers verwerkt tot een sectorbeeld en geduid. De minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.
De gegevens van de besturen uit Caribisch Nederland zijn onder het kopje Caribisch Nederland apart opgenomen. Deze gegevens worden vanaf 2016 gepubliceerd, omdat ze vanaf dat moment in dollars zijn ingevoerd.

Klik hier om naar de jaarrekeningen Caribisch Nederland te gaan.

KenmerkInhoud
Publicatiedatum16 september 2019
Update frequentieJaarlijks
StatusDefinitief
Rapport
01. Balans 2014-2018 (xlsx 1203kb)
14. Lasten 2014-2018 (xlsx 2809kb)
18. WNT 2017 (xlsx 1911kb)
OpdrachtgeverMinisterie van OCW