Publicaties financiën

De bestanden bevatten de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2018. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van voorgaande jaren. Deze cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO.

De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan de Financiële Staat van het Onderwijs 2018. In dit rapport worden deze cijfers verwerkt tot een sectorbeeld en geduid. De minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.

Financiële gegevens per bestuur

Onder de Financiële gegevens per bestuur, vindt u per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten, alsmede door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar, waarvan enkele grafisch zijn weergegeven.

Gegevensboeken

Financiële verantwoording (XBRL)

Hieronder vindt u de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2018. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van 2014-2017. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in de bestanden opgenomen. Deze cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO.

De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan de Financiële Staat van het Onderwijs 2018. In dit rapport worden deze cijfers verwerkt tot een sectorbeeld en geduid. De minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.

De gegevens van de besturen uit Caribisch Nederland zijn onder het kopje Caribisch Nederland apart opgenomen. Deze gegevens worden vanaf 2016 gepubliceerd, omdat ze vanaf dat moment in dollars zijn ingevoerd. Op de pagina Financiën Caribisch Nederland vindt u de jaarrekeningen Caribisch Nederland.