Naar Adressen

Hoofd- en nevenvestigingen speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Adressen van hoofd- en nevenvestigingen van het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Welke gegevens?

U vindt hier:

  • vestigings- en correspondentieadres,
  • bijbehorend schoolbestuur, 
  • denominatie,
  • regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, Doorstroompunt).
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Alle vestigingen speciaal (basis)onderwijs (xlsx 188kb) 1 juli 2024 1 juli 2024
Alle vestigingen sbo, so en vso (csv 286kb) 1 juli 2024 1 juli 2024
  • Update

    Elke maand

  • Bron

    RIO

Toelichting

In dit bestand staan de adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, Doorstroompunt).

Kwaliteit van de gegevens
De gegevens in dit bestand zijn door scholen en besturen zelf aan DUO opgegeven en zijn een momentopname uit RIO.