Naar Personeel

Onderwijspersoneel primair onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per soort primair onderwijs, instelling, bestuur en functiegroep. De aantallen staan weergegeven voor 13 jaar.