Naar Personeel

Onderwijspersoneel primair onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per soort primair onderwijs, instelling, bestuur en functiegroep. De aantallen staan weergegeven voor 12 jaar.

Erratum
Vanwege een programmeerfout is een beperkt aantal vaste dienstverbanden ten onrechte als tijdelijk geteld. Het gaat alleen om personen met zowel een vast als een tijdelijk dienstverband. Deze fout in zowel aantallen fte als in aantallen personen is structureel en betreft alle jaren. Bij deze is de fout hersteld. De omvang van de fout in 2022 is 397 fte in het po, 195 fte in het vo en 13 fte in het mbo.