Naar Personeel

Onderwijspersoneel primair onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per soort primair onderwijs, instelling, bestuur en functiegroep. De aantallen staan weergegeven voor 11 jaar.