Naar Leerlingen

Leerlingen per onderwijssoort, cluster en leeftijd

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging, het soort primair onderwijs (bo, sbo, vso en so), cluster en leeftijd.

Per schoolvestiging staan er onder meer kenmerken zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bestuur, denominatie.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2022-2023 (csv 1159kb) 1 oktober 2022 22 december 2022
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2021-2022 (csv 1167kb) 1 oktober 2021 04 januari 2023
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2020-2021 (csv 1174kb) 1 oktober 2020 23 december 2021
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2019-2020 (csv 1183kb) 1 oktober 2019 December 2019
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2018-2019 (csv 1189kb) 1 oktober 2018 December 2018
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2017-2018 (csv 1201kb) 1 oktober 2017 December 2017
  • Update

    Elk jaar

  • Bron

    Register onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON)