Naar Financiële overzichten

Financiële verantwoording - XBRL

Excelbestanden met gegevens per onderdeel uit de financiële verantwoording. 

Dit zijn de gegevens die DUO in XBRL heeft ingevoerd op basis van de ontvangen papieren jaarrekeningen. Het gaat om de jaren 2016 tot en met 2020.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
1. Balans (xlsx 984kb) 1 januari 2021 15 september 2021
2. Staat van baten en lasten (xlsx 1460kb) 1 januari 2021 15 september 2021
3. Kasstroomoverzicht (xlsx 1637kb) 1 januari 2021 15 september 2021
4. Immateriele vaste activa (xlsx 3601kb) 1 januari 2021 15 september 2021
5. Materiele vaste activa (xlsx 5953kb) 1 januari 2021 15 september 2021
6. Financiele vaste activa (xlsx 3804kb) 1 januari 2021 15 september 2021
7. Vlottende activa (xlsx 1414kb) 1 januari 2021 15 september 2021
8. Eigen vermogen (xlsx 4237kb) 1 januari 2021 15 september 2021
9. Voorzieningen (xlsx 5983kb) 1 januari 2021 15 september 2021
10. Langlopende schulden (xlsx 3356kb) 1 januari 2021 15 september 2021
11. Kortlopende schulden (xlsx 1134kb) 1 januari 2021 15 september 2021
12. Overheidsbijdragen (xlsx 966kb) 1 januari 2021 15 september 2021
13. Overige baten (xlsx 1126kb) 1 januari 2021 15 september 2021
14. Lasten (xlsx 2426kb) 1 januari 2021 15 september 2021
15. Financieel en overig (xlsx 651kb) 1 januari 2021 15 september 2021
16. Financiele kengetallen per bestuur (xlsx 2315kb) 1 januari 2021 15 september 2021
17. Continuiteitsparagraaf 2018-2024 (xlsx 9115kb) 1 januari 2021 15 september 2021
18. WNT 2020 (xlsx 1657kb) 1 januari 2021 15 september 2021
19. Segmentatie gegevens (xlsx 6924kb) 1 januari 2021 15 september 2021
20. Staat van baten en lasten begroting (xlsx 1398kb) 1 januari 2021 15 september 2021
21. Overheidsbijdragen begroting (xlsx 880kb) 1 januari 2021 15 september 2021
22. Overige baten begroting (xlsx 1014kb) 1 januari 2021 15 september 2021
23. Lasten begroting (xlsx 1933kb) 1 januari 2021 15 september 2021
24. Financieel en overig begroting (xlsx 610kb) 1 augustus 2021 15 september 2021
25. Balans Niveau (xlsx 32kb) 1 januari 2021 15 september 2021
26. Staat van baten en lasten Niveau (xlsx 41kb) 1 januari 2021 15 september 2021
27. Accountant gegevens (xlsx 263kb) 1 januari 2021 15 september 2021
  • Update

    Elk jaar

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW

Toelichting

U vindt hier:

  • Cijfers van de schoolbesturen afkomstig uit de jaarrekeningen 2019, aangeleverd in XBRL. Aangevuld met de jaarrekeningen van 2015 tot 2018 geven de cijfers een meerjarig perspectief. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO. 
  • Een toelichting en de definities van de kengetallen. 
  • Een overzicht van de samenstelling van de groeperingen, zoals de besturen binnen de sectoren in de databestanden zijn  ingedeeld.