Naar Home

Monitor Keuzedelen mbo-sector gepubliceerd

In opdracht van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft de afdeling Informatieproducten van DUO voor de 7e keer de Monitor Keuzedelen uitgevoerd.

Monitor Keuzedelen

Het keuzedeel is een onderdeel van het mbo-curriculum (naast het basisdeel en het profieldeel) en kan gezien worden als ‘vrije ruimte’ die door de mbo-instelling zelf kan worden ingevuld. Het bedrijfsleven en het onderwijs hebben sinds 2015 samen al meer dan 1200 verschillende keuzedelen ontwikkeld.

Doel van deze keuzedelenstructuur is onder meer om de kennis en vaardigheden van de afgestudeerde mbo-student beter te laten aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. En wil de student doorstromen van mbo naar hbo, dan bevorderen de keuzedelen een succesvolle doorstroom.

Het instrument Monitor Keuzedelen geeft inzicht om te kunnen beoordelen of deze doelen daadwerkelijk worden bereikt. De monitor brengt namelijk in kaart hoe de keuzedelen benut worden:

  • welke keuzedelen bieden de onderwijsinstellingen aan, 
  • welke keuzedelen kiezen mbo-studenten en
  • met welk succes worden deze keuzedelen afgerond? 

Ook onderzoeken we de verwachte impact van de slaag/zakregeling, die vanaf studiejaar 2020-2021 in werking is getreden. 

Jaarlijks onderzoek

DUO voert jaarlijks een onderzoek uit bij mbo-instellingen om een beeld te krijgen van het aanbod van keuzedelen bij de instellingen en de keuzes die studenten daaruit maken. Gegevens over de behaalde resultaten zijn ontleend aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) van DUO. Op basis hiervan worden data- en tabellensets samengesteld die DUO aan de SBB levert. 

De SBB verwerkt deze data tot een dashboard en een eigen rapportage. Tot slot stuurt DUO alle mbo-instellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek een benchmarkrapportage voor de eigen instelling. 

Het dashboard en de rapportage bij de 7e  Monitor Keuzedelen vindt u op de SBB pagina Monitor keuzedelen Link opent externe pagina .