Naar Home

Cijfers verzuim 2022-2023 beschikbaar

Er staan nieuwe overzichten online met verzuimgegevens van schooljaar 2022-2023. 

Het gaat om het aantal leer- en kwalificatieplichtige leerlingen dat 1 of meerdere keren heeft verzuimd. Niet om het aantal verzuimincidenten. 

Bekijk de verzuimoverzichten per gemeente, provincie, RMC en het landelijk totaal.