Naar Studenten

Studenten eerstejaars wo

Het aantal eerstejaarsstudenten wo bachelor op peildatum 1 oktober. De laatste 5 studiejaren zijn beschikbaar.

Welke eerstejaars?

Het gaat hier om:

 • Eerstejaars wo-studenten bachelor die voor de eerste keer in het hoger onderwijs staan ingeschreven. 
 • Eerstejaarsstudenten die al eerder in het hoger onderwijs (hbo of wo) ingeschreven stonden, staan niet in dit bestand.
Welke gegevens?
 • studiejaar
 • provincienaam
 • gemeentenummer
 • gemeentenaam
 • soort instelling
 • type hoger onderwijs
 • instellingscode (voorheen BRIN-nummer) 
 • naam instelling
 • croho-onderdeel
 • croho-subonderdeel
 • opleidingscode 
 • naam opleiding
 • opleidingsvorm 
 • geslacht
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Voorlopige aantallen - Studenten eerstejaars wo (csv 545kb) 1 oktober 2023 29 februari 2024
 • Update

  Elk jaar

 • Bronnen
  Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO, voorheen BRIN).
  Het bestand '1 cijfer hoger onderwijs' met peildatum 1-10-2023
Toelichting

Nieuwe beveiligde bestanden

Op basis van de AVG zijn er nieuwe bestanden geplaatst en statistisch beveiligd. Alle cellen met kleine aantallen (met waarden 1, 2, 3, of 4) zijn leeggemaakt en gevuld met ‘<5’. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het gebruik.

Gegevensselectie

Alleen de inschrijvingen van studenten die op de peildatum 1 oktober voor het eerst in het hoger onderwijs voorkomen, worden meegenomen. Van deze inschrijvingen worden de hoofdinschrijvingen bepaald en geteld als eerstejaarsstudenten.

Het aantal eerstejaarsstudenten binnen het hoger onderwijs wordt bepaald door de inschrijvingen in het hbo en het wo gezamenlijk te bekijken. Bij het hoger onderwijs is het uitgangspunt dat de studenten binnen het gehele hoger onderwijs slechts één keer worden geteld. 

Als de inschrijvingen wo-masteropleidingen zijn, dan worden de eerstejaarsstudenten niet meegenomen. Een eerstejaarsstudent met een hoofdinschrijving in het wo, kan dus geen hoofdinschrijving in het hbo hebben of andersom.

De inschrijvingen van opleidingen aan aangewezen instellingen worden niet meegeteld.

Kwaliteit van de gegevens

Het bestand '1 cijfer hoger onderwijs' wordt bepaald op basis van afspraken binnen de werkgroep '1 cijfer hoger onderwijs'. De werkgroep bestaat uit leden van het CBS, DUO, VSNU, Vereniging Hogescholen, Inspectie van het Onderwijs en directie hoger onderwijs van OCW.