Naar Studenten

Afgestudeerden hbo

Het aantal afgestudeerde studenten in het diplomajaar. De laatste 5 studiejaren zijn beschikbaar.

Welke gegevens?
 • provincienaam
 • gemeentenummer
 • gemeentenaam
 • instellingscode (voorheen BRIN-nummer) 
 • naam instelling
 • croho-onderdeel
 • croho-subonderdeel
 • opleidingscode
 • opleidingsnaam 
 • opleidingsvorm
 • soort diploma
 • geslacht 
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Voorlopige aantallen - Gediplomeerden hbo - 2018-2022 (csv 895kb) 1 oktober 2023 29 februari 2024
 • Update

  Elk jaar

 • Bronnen
  • Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO, voorheen BRIN)
  • Het bestand '1 cijfer hoger onderwijs' met peildatum 1-10-2023
Toelichting

Nieuwe beveiligde bestanden

Op basis van de AVG zijn er nieuwe bestanden geplaatst en statistisch beveiligd. Alle cellen met kleine aantallen (met waarden 1, 2, 3, of 4) zijn leeggemaakt en gevuld met ‘<5’. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het gebruik.

Gegevensselectie

Het aantal afgestudeerden wordt geteld door te selecteren op hoofddiploma associate degree, hoofddiploma bachelor en hoofddiploma master op de peildatum 1 oktober. De propedeuse diploma’s en de diploma’s behaald bij opleidingen aan aangewezen instellingen worden buiten beschouwing gelaten.

Toelichting specifieke variabelen en waarden

De waarden van het attribuut soort diploma bestaat uit twee delen: het soort hoger onderwijs gevolgd door het type hoger onderwijs.

Kwaliteit van de gegevens

Het bestand '1 cijfer hoger onderwijs' wordt bepaald op basis van afspraken binnen de werkgroep '1 cijfer hoger onderwijs'. De werkgroep bestaat uit leden van het CBS, DUO, VSNU, Vereniging Hogescholen, Inspectie van het Onderwijs en directie hoger onderwijs van OCW.