Leerling-leraarratio's vo per instelling

Dit bestand bevat de resultaten van de berekening van de leerling-leraarratio’s in het voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen is het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op 1 oktober van het betreffende jaar. Het aantal leraren is uitgedrukt in het aantal fte (het totaal van de betrekkingsomvang op 1 oktober).De leerling-leraar ratio is het verhoudingsgetal tussen het aantal leerlingen en het aantal leraren in het voortgezet onderwijs. De leerling-leraar ratio’s worden uitgesplitst per arbeidsmarktregio, bestuur en instelling. De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks vanaf 2009.

Bestand 05. Leerling-leraarratio vo per instelling (xlsx 977kb)
Peildatum 1 oktober 2020
Status Definitief
Publicatiedatum 12 mei 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting bij bestand