Gegeven lesuren voortgezet onderwijs (in uren)

In dit bestand staan gegevens over de gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in uren. Het bestand verschaft inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesuren in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. De gegevens zijn weergegeven voor de jaren 2007 tot en met 2009, 2011 en 2013 tot en met 2019. Voor 2007 tot en met 2009 zijn de lesuren geteld zoals de scholen deze hebben opgegeven. Elke gegeven les wordt geteld als 1 lesuur. Een les van 30 minuten telt even zwaar als een les van 45, 50 of 90 minuten. Voor 2011 en 2013 tot en met 2019 zijn de lesuren gestandaardiseerd op een lesuur van 50 minuten. Naast dit bestand over lesuren is een bestand over het lesgevend personeel (in personen) beschikbaar.

Bestand 04. Gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs (in uren) (xls 1336kb)
Peildatum 1 oktober 2019
Status Definitief
Publicatiedatum 3 maart 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting bij bestand